Category Archives: Featuring in Faces and Phases (2006 – 2014). Left – Right Dorothy Magone

2019 Aug. 16: Indima ye Faces and Phases.

Text and images by Siba Nkumbi “We ́re faces and phases, and we are not misbehaving”_ Annalyzer music Lamazwi angentla abamba ubunono, ukuzingca nkenkcubeko eyimbali engaxolisiyo kwaye ingenaspheno kunjalo nje iyinyaniso emsulwa kuphela. Le mbali iluhambo olungakhange lubelula kodwa ke … Continue reading

Posted in A decade of Faces and Phases, Eight years of photographing Faces and Phases, Faces & Phases portraits, Faces and Phases (2006 - 2014) book launch..., Faces and Phases (2006 - 2014) book review, Faces and Phases (2006-14), Faces and Phases (2006-2014) introduction, Faces and Phases 10, Faces and Phases 13, faces and phases exhibition, Faces and Phases participant, Faces and Phases project, Featuring in Faces and Phases (2006 - 2014). Left - Right Dorothy Magone, Previous Faces and Phases book launches, Uncategorized, When Faces meet, When Faces Meet and Travel | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment