Category Archives: Queer God fearing community

2014 Jan.5: Ishaya ngolunye unyawo I-VMCI kulonyaka

by Londeka Dlamini Ibandla lase Thekwini i-Victory Ministries International phansi kobuholi bukaMfundisi uZungu liza nezinguquko eziningi kulonyaka. Abazalwane babukeke bethokozile ukubuya enkonzweni kwazise bekuyiSonto lokuqala kulonyaka., iqale kamnandi lapho uMvangeli uMkhize ekhuthaza ibandla ngokuthi asikhohlwe ngokwenzekile ngonyaka odlule. Siqale kabusha kulonyaka … Continue reading

Posted in Acceptance, Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, As we are, Black Queer & Gifted, Church is not the closet, Commitment, Community, Creating awareness, Creative Writing, Durban, Experience, Exposure, Expression, Feelings, God Fearing people, God's will, Gratitude, History, Holy Spirit, Inner feelings, Knowledge, Language, Lord, Lord is the Christ, Love, Love is a human right, Memory, Networking, Participants, Power of the Voice, Queer God fearing community, Reflection, Relationships, Religion, Speaking for ourselves, Textualizing Our Own Lives, We Are You, We Care, We Still Can with/out Resources, We were (t)here | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

2013 Nov. 9: Ayanda & Nhlanhla’s wedding

  … Seven (7) days later Photos by Lebo Ntladi   It was in 2011 during their vacation in Cape Town when Nhlanhla Moremi made a promised to marry Ayanda Magoloza in 2 years. 2013 came and Moremi finished paying … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged | 19 Comments

2013 Aug. 18: Konke enikwenzayo kwenzeni ngothando

by Londeka Siba Dlamini   Siyithimba leNkanyiso sibusiseke kakhulu namhlanje kuyi Sonto sihlanganyele nebandla iVictory Ministries eseThekwini phansi kobuholi buka Pastor Zinzi Zungu. Lelibandla kwabanye libukeka njengento engabusisekile ngoba lemukela izitabane kodwa wembuleka amehlo uma uzinika ithuba lokuhlanganyela nazo, ubone … Continue reading

Posted in Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, Community, Contributors, Creating awareness, Durban, God Fearing people, Londeka Siba Dlamini, Politics of representation, Power of the Voice, Prayer, Praying, Queer God fearing community, Religion, Reports, revolution, Scriptures, South Africa, Textualizing Our Own Lives, Visualizing public spaces, We Are You, We Care, We Still Can with/out Resources, We were (t)here, Women's power, Women; Voices; Writings; Education; Traditions; Struggles; Cultures, Writing is a Right, Youth voices | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment