Category Archives: Performing rituals

2013 Dec. 16: “Sibonga uMadiba ngokulwela inkululeko yethu”

by Londeka Dlamini Izolo iNingizimu Afrika yonkana ibithintekile ngokuhanjelwa iqhawe uTata Nelson Rolihlahla Mandela obefihlwa khona izolo endaweni yase Qunu esifundazweni sase Eastern Cape okulapho azalelwa khona uTata. Khona manjalo isizwe sonkana nakwamanye amazwe bekugujwa inkululeko asilethela yona uTata uMandela, … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged | 2 Comments

2013 July 23: I shot the innocent cows

Am still trying to find the truths of what cows means to all of us, as consumers… Please share your thoughts and  help with captions wherever possible. photos by Zanele Muholi (2013.07.22) Location: Colenso, KwaZulu Natal Cameras used:  Canon 6D … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged , | 4 Comments