Category Archives: God Fearing people

2014 Oct. 8: Beautiful faces and kisses from Soweto Pride 2014

                                                                                … Continue reading

Posted in 10th Soweto Pride, 20 Years of Democracy, Acceptance, Acceptance speeches, Act, Acting, Activism, Activists, Activists Act, Adoring, After party, Allies, Alternative career choices, Alternative family, an LGBTI organisation, Anger, Announcement, Another Approach Is Possible, Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, Arguments, Art Activism, Art Activism in South Africa, Art for Humanity, Art Is A Human Right, Art is Queer, Art Solidarity, Art Therapy, Article, Articles, Articulation, Artist Talk, Artists, Arts, As we are, Attention, Awareness workshops, Background, Baring, Before US, Before You, Begging, Being conscientized, Black Lesbian Love, Black lesbian mothers, Black lesbian visibility, Black lesbians in remote areas in South Africa, black LGBTIQA, Black Queer & Gifted, Black Queer Artists, Black Queer Born Frees, Black Queer Born Frees in SA townships, Body, Cameras, Captioned, Captured, Caring citizens, Celebrating Women, Celebration, Challenging the un-African homosexuality, Characters, Charismatic, Citizenship, Claiming, Claiming blackness, Claiming mainstream spaces, Collaborations, Collective, Collectivism, Comfort, Comment, Comments from the audience, Commitment, Committed, Communication strategies, Community, Community based media, Community education, Community Mobilizing, Community organizing, Community outreach, Community work, Complicated Lesbian Relationships, Confrontation, Connected souls, Connections, Consideration, Contestants, Contests, Contributors, Conversation, Crea(c)tive senses, Creating awareness, Creative Writing, Creativity, Cultural activists, cultural worker, Culture, Culture of reading and writing, Delegation, Democracy, Demonstration, Details, Different positions, Dignity, disappearance, discourse, Discussion, Documentary, Documentation; Filming; Photography; Community, Documenting our own lives, Documenting realities of the townships, Dress sense, Dyke, Edited, Education, Emotional support, Empowerment, Evidence, Exchanging Queer thoughts, Excitement, Experience, Expertise, Exploration, Expression, Facilitators, Facing You, Feelings, Female Photographers, Food, Forum for the Empowerment of Women (FEW), Freedom of being, Friendships, Future, Gender articulation, Gender Equality, Gender expression, Gender naming, Gender performance, Generations, Give children cameras not candies, Give credits where it is due, God Fearing people, Gratitude, Gratitude to my lover, Hate crimes Victims names, History, Human Beings, Human rights, I can't do it ALONE, I love photography, I use CANON, I was (T)here, I was here, I-N-K-A-N-Y-I-S-O, Identity, Independence, Influenced, Inkanyiso crew, Interpretation, Intervention, Interviews, Invisibility, Issues, Kiss, Know Your SA Queer History, Knowledge, Lack of Resources, Language, Legacies of Violence, Lesbian Professionals, Lesbian Youth, Lesbianism, Lessons learnt, Let us give a girl child a chance, LGBT community, LGBT rights activist, LGBTI community, lgbti issues in South Africa, LGBTIs in Africa, Life, Living, Lost Lives, Love, Love is a human right, Love is Queer, Loved, Lovely words, lover, Loving, Luxury, Mainstream media, Mainstreaming our queer issues, Matters of the He(Art), Media works, Memories, Moments in herstory, Moments in our history, Motivation, My body, Networking, Open relationships, Opening remarks, Our lives in the picture, Our Zulu Pride, Queer poetics, Queer Power, Queer South Africa, Queer texts, Queer visibility, Queer Youth, queerity, question of history., Questioning, Questions & Answers, Reflection, Reflections, Related links, Relationship, Relationship with own body, Relationships, relative, Remembering, Respect, Respect & Recognition from our community, Respected person, Response, Reviving the culture of reading and writing, revolution, Sadness, Safety, South African Visual Activism, Speaking for ourselves, Stage, Statement, Struggle Songs, Struggling, Struggling activist, Style, Subject of Art, Support, Supporters, Supporting each other, Supportive friends and families, Teaching young women photography, Tears, together, Together we can, Togetherness, Touch, Townships, Translation, Trust, Visual Arts, Visual democracy, Visual diaries, Visual historical initiative, Visual history, Visual history is a Right not a luxury, Visual Language, Visual narratives, Visual Power, Visual sense, Visual Voices, Visualizing public spaces, Warmth, We Are You, We Care, We love photographs, We Love Photography, We Still Can with/out Resources, We were (t)here, Well organized event, What black lesbian youth wants, When Love is a Human Right, Wishing you well, Women loving women, Women who have sex with Women, Women's power, Women's Pride, Women's struggles, Women's Work, Women; Voices; Writings; Education; Traditions; Struggles; Cultures, Womenonwomen, Womyn, Words, Writing is a Right, Years, Young black female photographers, Young Black Women and Photography, Young female photographers from Aurora, Young talent, young women, Young Women and Visual Activism, Youth, Youth voices | 10 Comments

2014 Feb.2 Bayanda abefundisi eVMCI

   Umbhalo nezithombe by Londeka Dlamini   Ibiseqophelweni eliphezulu inkonzo yokugcotshwa kwabefundisi bebandla iVictory Ministries Church International (VMCI) eThekwini ebibanjelwe ehholo lomphakathi eWiggins endaweni yase Mayville, ngoMgqibelo zingumhlaka 1 February 2014. UBonisile Magwaza kanye no Skhumbuzo Sbisi sebegcotshwe ngokusemthethweni ukuba ngabefundisi, … Continue reading

Posted in Durban, Evidence, Experience, Family, Free State, Friendships, Gender naming, God Fearing people, God's will, History, Homosexuality, Human rights, I can't do it ALONE, Identity, If not documented, Inner feelings, Insika neDwala, Interpretation, Jehovah, Know Your SA Queer History, Lesbian Love Is Possible in South Africa, Lesbian Youth, Life, Life partners, Life Stories, Ordained, Power of the Voice, Prayer, Praying, Privilege, Professional black lesbians in South Africa, Proud lesbian, Queer community, ReClaim Your Activism, Sharing knowledge, Speaking for ourselves, Textualizing Our Own Lives, Visual history is a Right not a luxury, Visual Language, Visual Power, Visualizing public spaces, VMCI Worship team, We Are You, We Care, We Love Photography, Women; Voices; Writings; Education; Traditions; Struggles; Cultures, Writing is a Right, Zulu is a South African language | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

2014 Jan.5: Ishaya ngolunye unyawo I-VMCI kulonyaka

by Londeka Dlamini Ibandla lase Thekwini i-Victory Ministries International phansi kobuholi bukaMfundisi uZungu liza nezinguquko eziningi kulonyaka. Abazalwane babukeke bethokozile ukubuya enkonzweni kwazise bekuyiSonto lokuqala kulonyaka., iqale kamnandi lapho uMvangeli uMkhize ekhuthaza ibandla ngokuthi asikhohlwe ngokwenzekile ngonyaka odlule. Siqale kabusha kulonyaka … Continue reading

Posted in Acceptance, Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, As we are, Black Queer & Gifted, Church is not the closet, Commitment, Community, Creating awareness, Creative Writing, Durban, Experience, Exposure, Expression, Feelings, God Fearing people, God's will, Gratitude, History, Holy Spirit, Inner feelings, Knowledge, Language, Lord, Lord is the Christ, Love, Love is a human right, Memory, Networking, Participants, Power of the Voice, Queer God fearing community, Reflection, Relationships, Religion, Speaking for ourselves, Textualizing Our Own Lives, We Are You, We Care, We Still Can with/out Resources, We were (t)here | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

2013 Aug. 18: Konke enikwenzayo kwenzeni ngothando

by Londeka Siba Dlamini   Siyithimba leNkanyiso sibusiseke kakhulu namhlanje kuyi Sonto sihlanganyele nebandla iVictory Ministries eseThekwini phansi kobuholi buka Pastor Zinzi Zungu. Lelibandla kwabanye libukeka njengento engabusisekile ngoba lemukela izitabane kodwa wembuleka amehlo uma uzinika ithuba lokuhlanganyela nazo, ubone … Continue reading

Posted in Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, Community, Contributors, Creating awareness, Durban, God Fearing people, Londeka Siba Dlamini, Politics of representation, Power of the Voice, Prayer, Praying, Queer God fearing community, Religion, Reports, revolution, Scriptures, South Africa, Textualizing Our Own Lives, Visualizing public spaces, We Are You, We Care, We Still Can with/out Resources, We were (t)here, Women's power, Women; Voices; Writings; Education; Traditions; Struggles; Cultures, Writing is a Right, Youth voices | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment