2014 Jan.5: Ishaya ngolunye unyawo I-VMCI kulonyaka

by Londeka Dlamini

Ibandla lase Thekwini i-Victory Ministries International phansi kobuholi bukaMfundisi uZungu liza nezinguquko eziningi kulonyaka.
Abazalwane babukeke bethokozile ukubuya enkonzweni kwazise bekuyiSonto lokuqala kulonyaka., iqale kamnandi lapho uMvangeli uMkhize ekhuthaza ibandla ngokuthi asikhohlwe ngokwenzekile ngonyaka odlule.
Siqale kabusha kulonyaka futhi  singabanqobi, evule incwadi yabahluleli  (Judges 16:26) lapho kukhulunywa ngo Samsoni owakhishwa amehlo.

Kulindeleke ukuba kubekhona inkonzo yomgcobo mhla zingu-1 ngenyanga ezayo lapho kuyobe kugcotshwa ngokusemthethweni abefundisi ababili ebandleni uMnumzane Sbisi kanye no Mnumzane Magwaza.
Kanti-ke ibandla lonke lizwakalise enkulu intokozo ngoba sekuzoba khona abanye abefundisi besho nokuthi lokhu kukhomba ukukhula kwebandla eluwuhlobo olufana naleli  uma kwanda abefundisi njengakwamanye amabandla.
Khona manjalo uMnumzane Ndlela ofunda izimemezelo zebandla umemezele  ukuthi sebezoba nenkonzo yetende nabo beyi VMCI, itende lizomiswa endaweni yase Chesterville lizoqala ngo Lwesine kuze kube uMgqibelo kuzomenyezelwa maduze ukuthi lizoqala nini.

Impela lelibandla liwuqale kahle unyaka lokhu kuza emva kokuba ubaba uMfundisi nowakwakhe kanye no baba uMagwaza nowakwakhe besiphe ukudla kwendlebe, basiphe amanoni abamabili kodwa abantu babusiseke kakhulu ukubuka abaholi babo bebaculela.
Sibe sesiya ezwini leNkosi siliphiwa inceku uSbisi okulindeleke igcotshwe ibe ngu mfundisi, evule encwadini ka-Eksodusi 10 vrs. 8-9 lapho kukhulunywa ngo Mose no Aroni kanti-ke ingqikithi yakhe ithi sonke simelwe ukuhamba noNkulunkulu kulonyaka simkhonze kuze kube sekupheleni.

Nginifisela unyaka omuhle ogcwele izibusiso nonke balandeli be Nkanyiso!!!

Previous by Londeka

2013 Dec. 22: ”Indlela enilingwa ngayo ukuba nibizwe ngezitabane”

 

This entry was posted in Acceptance, Archived memories, Archiving Queer Her/Histories in SA, As we are, Black Queer & Gifted, Church is not the closet, Commitment, Community, Creating awareness, Creative Writing, Durban, Experience, Exposure, Expression, Feelings, God Fearing people, God's will, Gratitude, History, Holy Spirit, Inner feelings, Knowledge, Language, Lord, Lord is the Christ, Love, Love is a human right, Memory, Networking, Participants, Power of the Voice, Queer God fearing community, Reflection, Relationships, Religion, Speaking for ourselves, Textualizing Our Own Lives, We Are You, We Care, We Still Can with/out Resources, We were (t)here and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to 2014 Jan.5: Ishaya ngolunye unyawo I-VMCI kulonyaka

  1. What’s up to every one, it’s in fact a pleasant for me to visit this site, it contains priceless Information.

  2. Pingback: 2014 Feb.2 Bayanda abefundisi eVMCI | inkanyiso.org

  3. Pingback: 2015 April 6: VMCI Baptism at Easters in Durban | inkanyiso.org

  4. Pingback: 2015 April 6: VMCI Baptism at 2015 Easters in Durban | inkanyiso.org

  5. Pingback: 2015 Dec. 24: Remembering Magesh Zungu | inkanyiso.org

  6. Pingback: 2016 March 25: VMCI unpacking the crucifixion of Jesus | inkanyiso.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s