Category Archives: Thozie Mathe

2013 April 13: Umtshato wesini esinye!

Umtshato wesini esinye; libhongo, ligugu kubatu bawo; Luyolo kubabulali bafumana ukuphumla; Luzuko kwabawuzondayo; Unzima kubanikazi bawo; Ungwalisekile ziintsikelelo zikaThixo; Uzele kukuqonda nokuqondana; Ngumtshato nje onguwo; Kodwa ukubulawa nohlaselo kukutya kubo! Thixo kwasemandulo wawuseka; Wathi makubekho ukuthandana Kukholoswe ngoYehova! Amasiko nezithethe … Continue reading

Posted in Contributors, Crea(c)tive senses, Family, Gay & Lesbian Memory in Action (GALA), Homosexuality, Hope, Interpretation, Love, Records and histories, Relationships, Thozie Mathe, To Have & to Hold book, Women; Voices; Writings; Education; Traditions; Struggles; Cultures | Tagged , | 4 Comments