Tag Archives: Contemplation

2014 June 16: Ze ungandibizi

by Mandisa ‘Thozie’ Mathe Uze ungandenzakalisi ngamazwi akho arhabaxa! Uze ungandibizi ngendoda wakuvukelwa bubu khwenkwe nenzondo Uze ungandibizi ngendoda wakuvukelwa bubu ndlobongela bakho Uze ungandibizi ngendoda kub ufuna ukuva ukuba impendulo yam izawuthini na ukuze wena ufumane ukundiphatha-phatha de uyofikelela … Continue reading

Posted in God is with us, LGBTIs in Africa, Life Stories, Readings, Tears, Textualizing Our Own Lives | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments