Tag Archives: Sameness

2014 June 16: Ze ungandibizi

by Mandisa ‘Thozie’ Mathe Uze ungandenzakalisi ngamazwi akho arhabaxa! Uze ungandibizi ngendoda wakuvukelwa bubu khwenkwe nenzondo Uze ungandibizi ngendoda wakuvukelwa bubu ndlobongela bakho Uze ungandibizi ngendoda kub ufuna ukuva ukuba impendulo yam izawuthini na ukuze wena ufumane ukundiphatha-phatha de uyofikelela … Continue reading

Posted in God is with us, LGBTIs in Africa, Life Stories, Readings, Tears, Textualizing Our Own Lives | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

2013 Feb. 14: A love note for you

by Maureen Velile Majola Today I take a moment to remember the very first time I laid my eyes on you,my soul met yours and we connected in a way I can never explain. It was months back when our … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments